Mastercam® Mill

CAD/CAM software

Mastercam je najrašireniji i vodeći CAD/CAM paket

Opširnije

Mastercam® Lathe

CAD/CAM software

Mastercam je najrašireniji i vodeći CAD/CAM paket

Opširnije

Mastercam® MIll Turn

CAD/CAM software

Mastercam je najrašireniji i vodeći CAD/CAM paket

Opširnije

Mastercam® Wire

CAD/CAM software

Mastercam je najrašireniji i vodeći CAD/CAM paket

Opširnije

Mastercam® Router

CAD/CAM software

Mastercam je najrašireniji i vodeći CAD/CAM paket

Opširnije

Mastercam glodanje

Proizvod Mastercam Mill (glodanje) podijeljen je na više modula, od najjednostavnijeg 2D do kompleksnoga simultanoga - višeosnoga glodanja. Sa ovakvom širinom opcija svatko tko ima u radionici CNC glodalicu, pronaći će za sebe pravu stvar. Svi moduli su koncipirani za korištenje na Windows 64-bit sustavima, a isto tako koriste više jezgri procesora, što nam omogućuje jako brze kalkulacije putanja alata.

Slika nalovna mastercam velika mc mill

 

Mastercam Mill entry

Osnovne operacije:

Ovaj modul omogućuje osnovne funkcije koje su potrebne za 2½D obradu na CNC stroju. 

S ovim modulom moguće je napraviti:

                                    1. obradu ploha

                                    2. obradu kontura

                                    3. obradu utora 

                                    4. Sve vrste bušenja 

Koristeći brojne dodatne alate moguće je dodatno optimizirati putanje alata, te simulirati iste, kako ne bi došlo do kolizije pri CNC obradi 

Mastercam Mill

Mastercam mill je modul kojeg odabiru korisnici koji većinom rade 2D i 2½D poslove glodanja, ali na jako visokom nivou sa svim opcijama. 

Dynamic motion tehnologija:

 MC dy logo web

Mill modul može pružiti i high speed obradu, te isto tako i najnaprednije tehnologije inteligentnog skidanja materijala (Dynamic Mill), koje sa praćenjem konstantnog opterećenja alata znatno poboljšavaju izdržljivost alata, a isto tako smanjuju vrijeme obrade.

Sve strategije rade u 2½ D, a isto tako mogu se koristiti u tako zvanim 3+2 obradama (5-osno pozicioniranje). U paketu su i 3 različite simulacije od kojih je prva sa prikazom putanja alata, druga pokazuje volumensko oduzimanje materijala, a treća može  simulirati i kompletan CNC stroj, što je jako bitno kod višeosne obrade!

Glodanje 2.5D

 Primjeri iz prakse:

Glodanje 2.5D Glodanje 2.5D
Glodanje 2.5D Glodanje 2.5D
 

 

Mastercam Mill 3D

Ovaj modul omogućuje 3D obradu te uključuje sve ono funkcije iz Mill modula, a dodatno su uključene još kompleksne high speed obrade kod kojih se može koristiti najnovije tehnologije inteligentne obrade sa kontroliranim opterećenjem alata. Nadalje, tu je i »stock model« koji vam u svakom momentu obrade prikazuje trenutno volumensko stanje ostatka materijala. Naravno, strategije obrade ostatka materijala radi toga su jako jednostavne za korisnika, a što je najbitnije, kalkulacije se izvrše puno brže.

Sve strategije mogu se koristiti i na 5-osnim strojevima kao pozicioniranje ili popularno nazvane 3+2 obrade. Ovaj modul obično koriste oni koji svakodnevno trebaju najkompleksnije i najnovije strategije obrade koje se danas primjenjuju u svijetu CNC obrade. U tu skupinu apsolutno spadaju(pripadaju) svi alatničari koji se bave izradom kalupa za brinjekcijsko prešanje plastike, tlačnim lijevom aluminija, te alatima za formiranje limenih dijelova i dubokog vučenja.

3D Glodanje
3D Glodanje
Primjeri iz prakse:
Glodanje 3D Glodanje 3D
Glodanje 3D Glodanje 3D

 

Mastercam Multiaxis

Ovaj paket sa simultanim višeosnim glodanjem podijeljen je na dva modula od kojih nam prvi pruža osnovnu simultanu 5-osnu obradu obrezivanja komada po konturama, a drugi je pravi puni simultani paket, gdje možete obraditi i najkompleksnije modele kao što su npr. lopatice turbinskog  impelera. Prvi modul moguće je nadograditi već od Mill modul i na dalje, a drugi samo na Mill 3D, jer nam kod korištenja simultanih 5-osnih obrada uvijek treba i kompleksna 3D obrada. Uz generiranje dobrih putanja alata, obavezna je i najmodernija simulacija obrade te cijelog 5-osnog stroja, kako bi već u CAM programu mogli izbjeći i najmanje mogućnosti kolizija na stroju!

Multiaxis Glodanje
Primjeri iz prakse:
Višeosno glodanje Višeosno glodanje
Višeosno glodanje Višeosno glodanje

Pratite nas

Pratite nas puten naših društvenih mreža te budite informirani o novim pogodnostima Mastercama. 

Fb logo  gplus logo  youtube logo  linkedin logo

 

 

Kontaktirajte nas

camteh logo w200w

   Camteh d.o.o.
   Slavka Krautzeka 78
   51000 Rijeka

   Adresa ureda:
   Radnička cesta 45
   51000 Rijeka

   GSM:  +385 99 540 98 00
   info@mastercam.hr
   www.mastercam.hr