Mastercam® Mill

CAD/CAM software

Mastercam je najrašireniji i vodeći CAD/CAM paket

Opširnije

Mastercam® Lathe

CAD/CAM software

Mastercam je najrašireniji i vodeći CAD/CAM paket

Opširnije

Mastercam® MIll Turn

CAD/CAM software

Mastercam je najrašireniji i vodeći CAD/CAM paket

Opširnije

Mastercam® Wire

CAD/CAM software

Mastercam je najrašireniji i vodeći CAD/CAM paket

Opširnije

Mastercam® Router

CAD/CAM software

Mastercam je najrašireniji i vodeći CAD/CAM paket

Opširnije

Mastercam Router

Proizvod Mastercam Router (glodanje drva) radi specijalnih potreba po obradi drva na strojevima tipa router, nastao je iz postojećih modula Mastercam Mill. Isto tako, kao i Mastercam Mill i Mastercam Router podijeljen je na više modula: od najjednostavnijeg 2D, do kompleksnoga simultanoga višeosnoga glodanja. Sa ovakvom širinom opcija svatko tko ima stolarsku radionicu sa CNC strojevima, pronaći će za sebe pravu stvar. Svi moduli su koncipirani za korištenje na Windows 64-bit sistemima, a isto tako koriste više jezgri procesora, što nam omogućuje jako brze kalkulacije putovanja alata.

 

Mastercam Router Entry

Slobodno bi ga mogli nazvati i nekim početnim modulom, koji može odraditi posao osnovnog 2D glodanja. S njim ćete napraviti obrade ploha, kontura, džepova i naravno sve načine bušenja. Isto tako sa njim možete vidjeti osnovne simulacije i tako izbjeći opasne i skupe kolizije na stroju.

 

Mastercam Router

Mastercam Router je modul kojeg odabiru korisnici koji većinom rade 2D i 2½D posao, ali na jako visokom nivou sa svim opcijama. Moguće je koristiti različite agregatne glave, kutne glave i isto tako kutne glave sa podešavanjem bilo kojeg kuta. Uključena je i high speed obrada, a isto tako i najnaprednije tehnologije inteligentnog skidanja materijala (Dynamic Mill), koje sa praćenjem konstantnog opterećenja alata znatno poboljšavaju izdržljivost alata, a u stolarskoj serijskoj industriji bitnije smanjuju vrijeme obrade. Sve strategije rade u 2½ D, a isto tako mogu se koristiti u tako zvanim 3+2 obradama (5-osno pozicioniranje). U paketu su i 3 različite simulacije od kojih je prva sa prikazom putovanja alata, druga vam pokazuje volumensko oduzimanje materijala, a treća može vam simulirati i kompletan CNC stroj, uključujući višeosnu glavu!

Glodanje 2.5D Glodanje 2.5D

 

Mastercam Router Plus

Uključuje sve ono što se može odraditi i u modulu Mastercam Router, a plus dodatno još osnovne 3D obrade po 3D modelu. Isto tako uključene su osnovna i kompleksna simulacija obrade sa simulacijom kompletnog CNC stroja. Ovaj stupanj često odabiru korisnici koji rade većinu posla u 2½D, a tu i tamo im ulete i neke osnovne 3D obrade, izrada nekih šablona za stezanje komada na vakuum i slično.

Glodanje 3D osnovno Glodanje 3D osnovno

 

Mastercam Router Pro

Najviši je stupanj 3D obrade i uključuje sve ono što imamo u nižim verzijama, a dodatno su tu još kompleksne high speed obrade, a isto tako kod svih mogu se koristiti najnovije tehnologije inteligentne obrade sa kontroliranim opterećenjem alata. Nadalje, tu je i »stock model« koji vam u svakom momentu obrade prikazuje trenutno volumensko stanje ostatka materijala. Naravno da su strategije obrade ostatka materijala radi toga jako jednostavne za korisnika, a što je najbitnije kalkulacije se izvrše puno brže. Sve strategije mogu se koristiti i na 5-osnim strojevima kao pozicioniranje ili popularno nazvane 3+2 obrade. Ovaj modul obično koriste oni koji svakodnevno trebaju najkompleksnije i najnovije strategije obrade koje danas uopće postoje u svijetu. Tu će se pronaći stolari koji uz posao obične stolarije izrađuju i kompleksne modele iz masive, kalupe za izradu stakloplastičnih dijelova, kalupe za malu brodogradnju, kalupe i jezgre za lijevanje u pjesak, itd...

Glodanje 3D Glodanje 3D
Glodanje 3D Glodanje 3D

 

Mastercam Multiaxis

Paket sa simultanim višeosnim glodanjem podijeljen je na dva modula, od kojih nam prvi pruža osnovnu simultanu 5-osnu obradu obrezivanja komada po konturama, a drugi je pravi puni simultani paket, gdje možete obraditi i najkompleksnije modele. Prvi modul moguće je nadograditi već od Mastercam Router i na dalje, a drugi samo na Router Pro, jer nam kod korištenja simultanih 5-osnih obrada uvijek treba i kompleksna 3D obrada. Uz generiranje dobrog putovanja alata obavezna je i najmodernija simulacija obrade te cijelog 5-osnog stroja, kako bi već u CAM programu mogli izbjeći i najmanje mogućnosti kolizija na stroju!

Višeosno glodanje Višeosno glodanje
Višeosno glodanje Višeosno glodanje

Pratite nas

Pratite nas puten naših društvenih mreža te budite informirani o novim pogodnostima Mastercama. 

Fb logo  gplus logo  youtube logo  linkedin logo

 

 

Kontaktirajte nas

camteh logo w200w

   Camteh d.o.o.
   Slavka Krautzeka 78
   51000 Rijeka

   Adresa ureda:
   Radnička cesta 45
   51000 Rijeka

   GSM:  +385 99 540 98 00
   info@mastercam.hr
   www.mastercam.hr