Mastercam for SOLIDWORKS

Pouzdano programsko rješenje kompletno integrirano u SOLIDWORKS

Mastercam for SOLIDWORKS predstavlja potpuno integrirano rješenje koje omogućuje korisnicima SOLIDWORKS-a korištenje svih Mastercam-ovih funkcija unutar SOLIDWORKS-ovog sučelja. Na taj način ostvarena je potpuna integracija u jedan jedinstveni programski paket.

Na ovaj način korisnici imaju mogućnost koristiti iznimno moćno sučelje SOLIDWORKS-a za CAD modeliranje te iznimno napredne i brze funkcije Mastercam-a za CAM pripremu obrade. Ovakva kombinacija CAD i CAM programa iznimno je pogodna za razvoj novih proizvoda gdje se u procesu razvoja često traže brojne izmjene na CAD geometriji. Zahvaljujući geometrijskoj asocijativnosti svaka promjena u CAD geometriji automatski će se zabilježiti te će Mastercam for SOLIDWORKS generirati nove putanje alata za tu geometriju.

  • Uključuje sve napredne strategije obrade koje nudi Mastercam
  • Omogućuje primjenu svih SOLIDWORKS funkcija koje omogućuju jednostavno i pouzdano CAD modeliranje
  • Mogućnost korištenja SOLIDWORKS CAD konfiguracija za generiranje CAM programa temeljenog na različitom CAD geometrijama.

Mastercam je certificirani zlatni partner SOLIDWORKS-a te Mastercam for SOLIDWORKS omogućuje moćno CAD modeliranje podržano sa naprednim CAM tehnologijama. Na taj način omogućena je maksimalna produktivnost.

  • Popularno sučelje koje omogućuje CAD modeliranje
  • Integrirana i pregledna sučelja operacija
  • Integrirane moćne i napredne strategije obrade
  • Brojne strategije obrade na jednom mjestu
  • Iznimno moćna više – osna obrada
  • Podrška 3D geometrije alata i alata posebne geometrije

Zašto Mastercam for SOLIDWORKS?

Proširite mogućnosti više osne obrade te povećajte svoju produktivnost

Accelerated Finishing™

Ove operacije omogućuju iskorištavanje inovativnih profilnih alata s ciljem postizanja visoke efikasnosti i produktivnosti.

Dynamic Motion™

Produljuje životni vijek alata te omogućuje maksimalno oduzimanje materijala uz znatnu uštedu vremena.

Certificirani zlatni partner

Ovaj certifikat potvrđuje razinu integracije u SOLIDWORKS okruženje koja garantira okruženje unutar jednog prozora.

Kompatibilnost

Mastercam for SOLIDWORKS omogućuje korištenje svih modula kao što je Mastercam Mill, Lathe te Mastercam Router. Na taj način korisnici se  mogu vrlo brzo prebaciti u rad sa ovim Mastercam proizvodom.

Napredne funkcije

Napredne funkcije kao što su Deburr ili Equal Scallp smanjuju troškove te vrijeme programiranja modela.

Simulacija stroja

Omogućuje detekciju kolizija između alata, sirovca i komponenata CNC stroja prije nego što ste program poslali na CNC stroj. Simulacija stroja podržava brojne proizvođače CNC strojeva kao što su: Hermle, HAAS, Microcut, DMG, OKUMA, TOYODA i brojni drugi.

Brojni dodatci

Mastercam moguće je prilagoditi svakoj CNC radionici

5AxisDrilling
5 – osna obrada kontura i bušenje
Portexpert-1
Port Expert
ProPlus
Productivity +

On - line tehnička podrška

Naš tim tehničke podrške uvijek Vam stoji na raspolaganju

Mastercam for SOLIDWORKS - 2.5D Glodanje

Napredne 2.5D i dodatno optimizirane obrade

Današnje potrebe za 2.5D glodanjem mogu biti jednostavne ali i vrlo kompleksne. Mastercam for SOLIDWORKS nudi niz alata koji korisnicima omogućuju povećanje produktivnosti te skraćivanje vremena izrade konačnog proizvoda. Neke prednosti ovog modula su :
Feature Based Machining (FBM)
Pomoću FBM funkcije Mastercam for SOLIDWORKS omogućuje automatsko definiranje tehnologije obrade za utore, konture i bušenje solid modela dajući mogućnost promjene parametara za svaku operaciju u bilo kojem trenutku
Remachining
Unapređena i automatizirana je naknadna obrada korištenjem manjih alata kako bi se otklonio materijal od prijašnjih operacija.
DynamicMotion putanja alata
Dynamic putanje alata omogućuju još veću produktivnost te sigurnije kretanje i bolju iskoristivost cijelog alata.

 

 

 

 

 

 

Mastercam for SOLIDWORKS - 3D glodanje

Maksimalna funkcionalnost za maksimalnu iskoristivost

Mastercam for SOLIDWORKS 3D predstavlja modul koji uključuje Dynamic Motion tehnologiju, te su dodatno uključuje dodatne strategije obrade koje omogućavaju potpunu i funkcionalnu primjenu 3D obrade na modelima. Ove strategije obrade korisniku omogućuju brzo i jednostavno korištenje te brzo dobivanje putanje alata temeljene na 3D modelu. Uz nadograđene 3D strategije obrade moguće je koristiti funkcije „stock model“ i „rest milling“ koje prikazuju trenutno volumensko stanje materijala. Na taj način omogućuje se znatna ušteda vremena strojne obrade te se smanjuje vrijeme kalkulacije putanje alata.

Sve strategije moguće je primijeniti na 5-osnim strojevima koristeći 3+2 pozicioniranje s ciljem povećanja produktivnosti. Ovaj modul omogućava korisnicima maksimalnu funkcionalnost kako bi primjenom naprednih i inteligentnih strategija postigli maksimalnu iskoristivost. Ovaj modul vrlo često koriste korisnici koji su orijentirani na izradu kalupa za injekcijsko prešanje ili tlačni lijev, te alata za formiranje limenih dijelova.

Mastercam for SOLIDWORKS - Višeosna obrada

Proširite mogućnosti više osne obrade te povećajte svoju produktivnost

Ovaj modul moguće je podijeliti u dvije grupe te ovisno o potrebama korisnika mogu se dodatno prilagoditi i nadograditi na već postojeću Mastercam licencu. Prvi modul predstavlja onovnu simultanu 5 – osnu obradu koja uključuje obrazivanje obratka po konturama u prostoru. Ovaj modul moguće je nadograditi na već postojeći Mastercam Mill modul. Drugi modul omogućuje potpunu simultanu strojnu obradu kojom je moguće obraditi iznimno kompleksne geometrije konačnog proizvoda. Ovaj modul moguće je nadograditi isključivo na Mastercam Mill 3D te sve operacije iz navedenog modula mogu se primijeniti za obradu.

5 – osna obrada zbog svoje kompleksnosti zahtjeva točnu i preciznu simulaciju CAM obrade prije nego što se konačan program pošalje na CNC stroj, iz tog razloga ovaj modul nudi iznimno točnu simulaciju cijelog CNC stroja koja garantira detekciju neželjenih kolizija na vrijeme.

 

 

Mastercam for SOLIDWORKS - Tokarenje

Klasično tokarenje i proširene mogućnosti sa pogonjenim alatima

Kod Mastercam for SOLIDWORKS tokarenja korisnik može odabrati između dvije opcije. Prva opcija predstavlja modul koji omogućava kompletnu obradu tokarenjem te koja podržava 3D simulaciju gibanja alata te interakciju alata i sirovca. Zahvaljujući velikoj fleksibilnosti ovaj modul može raditi na običnim tokarilicama sa lijevim vretenom i isto tako sa dodatnim desnim vretenom, osim toga konfiguracija tokarilice može biti različita, kao što je vertikalna, karusel, sa dodatnim konjićem i linetom. Osim navedenog drugu opciju predstavlja tokarenje sa pogonjenim alatima koje uključuje sve funkcionalnosti kao prva opcije, te dodatno omogućuje pogonjene alate pomoću C-osi ili Y-osi. Isto tako ovaj modul moguće je koristiti na iznimno kompleksnim konfiguracijama, gdje postoji mogućnost naginjanja alata oko dodatne B-osi što omogućuje potpuno  5-osno glodanje na tokarilici

Isprobajte mastercam potpuno besplatno

Uvjerite se sami zašto je Mastercam i dalje broj 1 CAM programsko rješenje

S ciljem isprobavanja i testiranja tvrtka CNC software, inc. omogućava da svaka nova verzija Mastercama dolazi u HLE verziji. HLE ( home learning edition ) verzija je potpuno besplatna verzija programa koja omogućuje korisnicima isprobavanje funkcija te kućnu edukaciju.

Demo/HLE verzije Mastercam ima punu funkcionalnost te je ograničeno postprocesiranje (nije moguće napraviti G-kod) i još neke funkcije vezane uz kotiranje nacrta.

Instalacija uključuje već sve potrebne metričke postavke, osnovne postavke i hrvatske knjižnice alata za glodanje i tokarenje.

Za instalaciju Vam je potrebno računalo sa Windows 10 (verzija 20H2 ili viša) obavezno 64-bit ili Windows 11. Instalacija na 32-bitni Windows sustav nije moguća!